Al-haqirah Ilallah

Home

Skima Tarbiyyah Peringkat Satu
Skima Tarbiyyah Peringkat Dua
Skima Tarbiyyah Peringkat Tiga
Ayat Hafazan
Bahan-bahan Usrah
Catatan Usrah Mingguan
Artikel Pilihan
Subhaanallah
Asas-asas Islam

::ASAS-ASAS ISLAM Abul Ala Al-Maududi::

Diterjemahkan oleh: H.O.K. Rahmat
Terbitan : DEWAN PUSTAKA FA.JAR- 1985 (1397 H)
dengan izin khas dan Ustaz Yahaya Othman,
 Kota Bharu, Kelantan Hak cetak dan terjemahan terpelihara.

Prepared by mufias 2003, istiqamah_mfs@yahoo.com


DAFTAR KANDUNGAN : klik kat topik utama (FASAL) untuk lihat isi secara detail

FASAL PERTAMA: AGAMA ISLAM

 • Mengapa Agama ini dinamai Islam
 • Makna perkataan Islam
 • Hakikat Islam
 • Hakikat Kufur
 • Kemudratan kufur dan kesan-kesan jahatnya
 • Faedah-Faedah Islam

FASAL KEDUA: IMAN DAN TAAT

 • Hajat manusia kepada ilmu dan yakin untuk taat
 • Makna Iman
 • Jalan untuk sampar kepada ilmu dan yakin
 • Iman kepada yang ghaib

FASAL KETIGA: KENABIAN

 •  Hakikat keNabian
 •  Mengenal Nabi
 •  Taat kepada Nabi
 •  Keperluan iman kepada Nabi 
 • Singkatan sejarah keNabian
 •  KeNabian Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam
 •  Tetapnya keNabian Muhammad
 •  Kesudahan keNabian
 •  Dalil-dalil merigenai kesudahan keNabian

FASAL KEEMPAT: IMAN SECARA TERURAI

 •  Iman akan Allah
 •  Makna tiada Tuhan melainkan Allah
 •  Hakikat tiada Tuhan melainkan Allah
 •  Kesan aqidah tauhid dalam kehidupan manusia
 •  Iman akan Malaikat Allah
 •  lman akan Kitab-kitab Allah
 •  Iman akan Rasul-rasul Allah
 •  Percaya akan Hari Akhirat
 •  Keperluan mempercayai Hari Akhirat
 •  Kebenaran aqidah Akhirat
 •  Kalimah yang baik

FASAL KELIMA: IBADAT-IBADAT

 •  Makna ibadat
 •  Sembahyang
 •  Puasa
 •  Zakat
 •  Naik Haji
 •  Memelihara Islam

FASAL KEENAM: AGAMA DAN SYARIAH

 • Perbedaan antara Agama dan Syariah
 •  Perantara untuk mengenal hukum Syariah
 •  Fiqh
 •  Tasawwuf

FASAL KETUJUH: HUKUM SYARIAH 

 • Asas-asas Syariah
 •  Hak-hak dan bahagiannya yang empat
 •  Hak-hak Allah
 •  Hak-hak diri
 •  Hak-hak para hamba
 •  Hak-hak seluruh makhluk
 •  Syariah alam yang kekal