Al-faqirah Ilallah

Catatan Usrah Mingguan
Home
Skima Tarbiyyah Peringkat Satu
Skima Tarbiyyah Peringkat Dua
Skima Tarbiyyah Peringkat Tiga
Ayat Hafazan
Bahan-bahan Usrah
Catatan Usrah Mingguan
Artikel Pilihan
Subhaanallah

2 Safar 1424
 
Fiqh Daulah
 Sepertimana yang telah dibincangkan oleh Fiq Daulah oleh Dr Yusuf Qardhawi, adalah seperti berikut:
1. Kedudukan negara Islam
2. Petunjuk asasi bagi daulah yang dibina oleh Islam
3. Tabiat daulah dalam Islam
(Golongan sekularisme menuduh negara Islam sebagai negara teokrasi)
4. Ke arah pemikiran politik  yang matang
     a. Islam politik
     b. Berhukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah
     c. Peringkat mengubah kemungkaran dan bilakah dibenarkan mengubahnya dengan kekuatan
5. Sikap daulah terhadap demokrasi, berbilang parti, wanita, dan non-Muslim
     a. Islam dan demokrasi
     b. Berbilang parti di bawah daulah Islam
     c. Pencalonan wanita di kerusi parlimen
     d. Bergabung dengan pemerintahan bukan Islam
         1. Meminimumkan kejahatan dan kezaliman menurut kesanggupan
         2. Melakukan mudharat yang paling ringan
         3.
         4. Bertahap