Al-faqirah Ilallah

ADAB-ADAB DAN DOA
Home
Skima Tarbiyyah Peringkat Satu
Skima Tarbiyyah Peringkat Dua
Skima Tarbiyyah Peringkat Tiga
Ayat Hafazan
Bahan-bahan Usrah
Catatan Usrah Mingguan
Artikel Pilihan
Subhaanallah

Kata Penerbit 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Segala pujian bagi Allah taala, pemilik sekalian alam dan selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat radiallahuanhum dan sesiapa sahaja yg mengikuti mereka dengan ikhlas hinggalah kehari kiamat.  

Syukur kepada Allah taala kerana taufik dan inayahnya telah mengizinkan kai menerbitkan buku ini.  

HIMPUNAN ADAB-ADAB DAN DOA

Serta insyaallah akan meneruskan usaha menerbit dan menterjemahkan bahan-bahan bacaan terkini yg terbaik, semoga ianya akan medatangkan manfaat serta sesuai untuk keperluan semasa di dalam kehidupan ummat Islam seluruh alam.  

Buku ini diterbitkan adalah sebagai usaha membantu para pelajar dan para Dae meningkatkan lagi kefahaman dan kemudahan di dalam mengamalkan agama menuruti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta di dalam menghidupkan kembali usaha agama yang telah diamanatkan keatas umat ini.  

Besar harapan kami semoga buku ini akan memberi manfaat dan bimbingan kepada sekalian muslim dan muslimat agar memperolehi ilmu untuk menghadapi cabaran bagi meneruskan kehidupan beragama serta mendapat keredhaan Allah taata di akhirat kelak, insya Allah. 

Sebarang kesilapan harap di maafkan dan kami terima keampunan dari Allah taala aas yg demikian itu kerana tiadalah daya dan upaya melainkan dengan pimpinan dan pertolonganNya.  

Teguran yang membina adalah amat dialu-alukan. 

Sekian. WaBillahi Taufik Wassalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh.  

Penerbit

Dewan Pengarang dan penterjemah

Madrasatul Quran Kubang Bujuk 


ADAB DAKWAH KHUSUSI 

ADAB DAKWAH UMUMI (GASYT)

ADAB DAKWAH IJTIMAIE (BAYAN) 

ADAB DAKWAH INFRADI

MESYUARAT

ADAB SAFAR