Al-faqirah Ilallah

A. TAHARAH HAQIQIYYAH
Home
Skima Tarbiyyah Peringkat Satu
Skima Tarbiyyah Peringkat Dua
Skima Tarbiyyah Peringkat Tiga
Ayat Hafazan
Bahan-bahan Usrah
Catatan Usrah Mingguan
Artikel Pilihan
Subhaanallah

Pendahuluan dan Metodolgi Pengkajian Taharah Haqiqiyyah

 Saya telah mengatakan: Sesungguhnya taharah haqiqiyyah taharah daripada najis. Oleh sebab itu, kita mesti mengetahui jenis-jenis najis. Dan hal-hal yang dikhuatirkan termasuk ke dalamnya tetapi sebenarnya bukan daripadanyam serta cara menghilangkan najis tersebut. Selain itu, terdapat beberapa hal yang amat berhubung rapat dengan taharah haqiqiyyah ini, kerana ia berkenaan dengan kebersihan badan, dan menghilangkan kotoran yang menempel padanya. Seperti istinja  dan lain-lain, yang disebut dengan sunan al-fithrah.

 Perbahasan mengenai masalah ini kami bahagikan kepada tiga bahagian:

a.      Jenis-jenis najis

b.      Menghilangkan najis hakiki

c.       Sunan (Khishal) al-fitrah.