Al-faqirah Ilallah

Panduan Perlaksanaan Skima 2
Home
Skima Tarbiyyah Peringkat Satu
Skima Tarbiyyah Peringkat Dua
Skima Tarbiyyah Peringkat Tiga
Ayat Hafazan
Bahan-bahan Usrah
Catatan Usrah Mingguan
Artikel Pilihan
Subhaanallah

ISI KANDUNGAN USRAH (TAKWIN)
 • AQIDAH
  Rujuk : Beriman Kepada Allah/ Beriman Kepada Hari Akhirat oleh ustaz Abdul Hadi
 • USUL FIQH
  Rujuk : Usul Fiqh oleh ustaz Hassan Ahmad @ Salleh (UM)
 • TAFSIR
  Rujuk: Fi Zilali Quran (Juzuk 8-16)
 • HADIS
  Rujuk : Riayadu as Solihin oleh Imam Nawawi 
 • SIRAH SAHABAH
 • AKHLAK ISLAMIAH
  Rujuk : Buku Tazkirah (Jilid 4-6)  oleh Tuan guru Nik Aziz
 • TASAWUF
  Rujuk : Bimbingan Mukmin oleh Imam Ghazali
 • FIKRAH ISLAMIAH
  Rujuk : Fiqh al Dakwah  oleh Abdul Karim Zaidan
 

Enter supporting content here

deflower-vine.gif