Al-faqirah Ilallah

Panduan Perlaksanaan Skima 1
Home
Skima Tarbiyyah Peringkat Satu
Skima Tarbiyyah Peringkat Dua
Skima Tarbiyyah Peringkat Tiga
Ayat Hafazan
Bahan-bahan Usrah
Catatan Usrah Mingguan
Artikel Pilihan
Subhaanallah

ISI KANDUNGAN USRAH (TAARIF)

 • AQIDAH
  Rujuk : Muqaddimah Aqidah Muslim oleh ustaz Abdul Hadi
  Islam Nidzomul Hayah
  Pengertian Iman
  Konsep shahadah
  Batas-batas iman & kufur
  dll (rujuk buku Muqaddimah Aqidah Islam oleh ustaz Abdul Hadi)
 • FIQH
  1. Toharah
  Jenis-jenis air-Istinjak-Wuduk-Mandi-Tayamum-Khuf-dll
  2. Ibadah
  Solat-Puasa-Zakat-Haji-Sembelih-Korban
  3. Muamalat
  Jual beli-Wakaf-Hibbah-Wasiat
  4. Jenayah
  Qisas-Hudud-Takzir
  5. Daulah
  Dalil daulah Islamiyah-Prinsip daulah Islamiyah
 • TAFSIR
  Rujuk: Fi Zilali Quran (Juzuk 1-7)
 • HADIS
  Rujuk : Hadis 40 (Hadis 1-40) oleh Imam Nawawi 
 • SIRAH NABAWIYAH
  Rujuk : Fiqh Harakah oleh ustaz Abdul Hadi
  KelahiranHijrahPembukaan MekahWafat
 • AKHLAK ISLAMIAH
  Rujuk : Buku Tazkirah (Jilid 1-3)  oleh Tuan guru Nik Aziz
 • TASAWUF
  Rujuk : Bimbingan Mukmin oleh Imam Ghazali
 • FIKRAH ISLAMIAH
  Rujuk : Apa Ertinya Saya Menganut Islam? oleh Fathi Yakan
  Saya mestilah muslim di sudut akidah
  Saya mestilah muslim di sudut ibadah
  Saya mestilah muslim di sudut akhlak
  Saya mestilah muslim di sudut keluarga
  Saya mestilah dapat menguasai diri
  Saya mestilah yakin bahawa masa depan adalah untuk Islam
  Saya mestilah hidup untuk Islam
  Saya mestilah mengimani bahawa beramal untuk Islam adalah wajib
  Gerakan Islam, tanggungjawab, ciri dan persediaannya
  Saya mestilah mengetahui cara beramal dalam Islam
  Saya mestilah mengetahui tuntutan dari pengabungan diri ke dalam gerakan Islam
  Saya mestilah mengetahui pusat penumpuan amal Islam
  Saya mestilah mengetahui syarat-syarat baiah dan keanggotaan

deflower-vine.gif